อาชีพในวงการ Data Science นั้นมีมากมาย หลาย ๆ คนมักจะสับสนอาชีพเกี่ยวกับ Data Science และเหมารวมว่าเป็น Programmer ซึ่งทั้ง 2 อาชีพนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียว

และ Data Science ก็ยังมีอาชีพสาขาแยกย่อยไปอีกมากมาย ซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันตามหน้าที่และสายงาน สำหรับอาชีพ Data Science จะมีอะไรบ้างนั้น เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ

Data Scientist

ภาษาที่ใช้

 • R
 • SAS
 • Python
 • Matlab
 • SQL
 • Hive
 • Pig
 • Spark

บทบาทหน้าที่

ล้างค่า ส่งข้อความ จัดการ และดูแล Data ขนาดใหญ่ขององค์กร

ทักษะ

 • ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 • การคาดการณ์ล่วงหน้า
 • การบอกเล่าเรื่องราวและสามารถอธิบายให้คนอื่นเห็นภาพได้
 • คณิตศาสตร์ สถิติ เครื่องยนตร์กลไลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Data Analyst

ภาษาที่ใช้

 • R
 • HTML
 • SQL
 • JavaScript
 • C/C++

บทบาทหน้าที่

รวบรวมข้อมูล ดำเนินการ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ทักษะ

 • Spreadsheet Tools เช่น Excel
 • ความรู้เกี่ยวกับ Database System
 • การบอกเล่าเรื่องราวและสามารถอธิบายให้คนอื่นเห็นภาพได้
 • คณิตศาสตร์ สถิติ เครื่องยนตร์กลไลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Data Architect

ภาษาที่ใช้

 • SQL
 • XML
 • Hive
 • Pig
 • Spark

บทบาทหน้าที่

สร้าง Blurprint สำหรับจัดการ Data จัดเก็บและคงไว้ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ

ทักษะ

 • การแก้ไขปัญหา Data Wearhouse
 • ความรู้เกี่ยวกับ Database Architect
 • ความรู้เกี่ยวกับ Spreadsheet Tools เช่น Excel
 • ความสามารถในการดึงข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
 • การพัฒนาระบบ

Data Engineer

ภาษาที่ใช้

 • R
 • SAS
 • Python
 • Matlab
 • SQL
 • Hive
 • Pig
 • Spark
 • SPSS
 • Java
 • Ruby
 • C
 • Pearl

บทบาทหน้าที่

พัฒนา สร้างโครงสร้างทดสอบ และซ่อมแซมระบบสถาปัตยกรรม

ทักษะ

 • ความรู้เกี่ยวกับ Database System
 • ความรู้เกี่ยวกับ Data Modeling
 • การแก้ไขปัญหา Data Wearhouse

จริง ๆ แล้วยังมีสายงานอีกมากมายที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึง เพราะสายงานนี้มีความหลากหลายมาก ๆ เพื่อน ๆ คนไหนต้องการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมต้องติดตามที่เว็บไซต์ของเรานะคะ

 

Author