การศึกษาเป็นพื้นฐานที่ต้องได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพของประชากร หลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจ ใฝ่เรียน และยังเพื่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ที่จะทำอย่างไรให้ทั้งครูและนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจ

ระบบบริหารงานโรงเรียน นอกจากจะมีนโยบายเพื่อนักเรียนแล้ว ยังต้องเผื่อแผ่ไปถึงผู้ปกครองเพราะปัจจุบันการเรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพ ถือว่าเป็นการสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองด้วย และคนที่จ่ายค่าเทอมก็คือผู้ปกครอง การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อติดตามพัฒนาการ ความประพฤตของนักเรียนจึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวช่วยเพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของครู เช่น ระบบการบันทึกเข้า – ออก ผ่านเครื่องดิจิตอล ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ ข้อมูลส่งตรงถึงผู้ปกครอง โดดเรียนสมัยนี้ ไม่ง่ายเลยจริง ๆ นะ!

ระบบส่งการบ้านผ่านเว็บไซต์ รวมถึงระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งงาน หรือพลาดการส่งงานชิ้นไหน ซึ่งก็อีกนั่นแหละที่จะมีรายงานส่งถึงผู้ปกครอง ซึ่งยังมีโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมายที่โรงเรียนใช้เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของครู และช่วยให้ผู้ปกครองทราบความเคลื่อนไหวของลูก ๆ

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษาในการศึกษา

สมัยก่อนการทำข้อสอบคือฝนในกระดาษ ซึ่งปัจจุบันนี้เริ่มมีการทำข้อสอบออนไลน์ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เซตระบบไว้สำหรับการทำข้อสอบอย่างเดียว ไม่ใช่การใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งเทคโนโลยีนี้ลดการใช้กระดาษลงไปได้มากเลยทีเดียว การตรวจข้อสอบ ประมวลผลที่รวดเร็วมากกว่า และตรวจสอบการทุจริตได้ง่ายกว่า

นอกจากการทำข้อสอบแล้วออนไลน์แล้ว การสร้างฐานข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษาได้ค้นคว้าได้ง่าย ๆ และเพียงพอ ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเรียน ทำให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น นอกจากนี้วิทยาการสมัยใหม่ยังทำให้สามารถให้สื่อการสอนที่เหมือนจริง ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างไอเดียใหม่ ๆ ที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ และสามารถติดตามผลได้

ปัจจุบันนี้มีโรงเรียนออนไลน์มากมายที่เปิดสอนและให้ใบรับรอง บุคคลทั่วไปก็สามารถเรียนได้ แค่มีเงินและเวลาในการลงทะเบียนเรียน จัดสรรเวลาตามช่วงที่มีการสอนออนไลน์หรือเรียนผ่านวิดีโอ ข้อดีของการเรียนประเภทนี้คือมีสาขาในการเรียนที่เฉพาะเจาะจงมาก และสามารถนำมาใช้ทำมาหากินได้จริง ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศ เมื่อเรียนครบและผ่านการทดสอบก็ได้รับใบรับรองในการจบหลักสูตร ไม่ต้องบินไปเรียนไกลถึงเมืองนอกเมืองนา หรือแม้แต่การเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเอง ก็ยังมีการเรียนออนไลน์ที่ได้ผลและนำมาใช้จริง เพราะเรียนกับเจ้าของภาษาได้ฝึกพูด ฝึกฟัง เหมาะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาเดินทางไปเรียนที่สถาบันสอนภาษา

การพัฒนาเทคโนโลยีมาจากการศึกษาและมีการต่อยอด และการศึกษาก็ได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้ามากขึ้นจากเทคโนโลยี เป็นการตอบแทนในห่วงโซ่ของการศึกษาซึ่งกันและกัน และได้ผลจริง เพราะการศึกษาพัฒนาได้ทั้งคนและระบบ โลกหมุนได้เพราะเทคโนโลยีจริง ๆ

 

Author