เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้คนเกิดความสะดวกสบาย รวมไปถึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นทั้งในด้านของธุรกิจและชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อ การขนส่ง หรือ กาค้าขาย นอกจากนี้ยังมีอีกหลายด้านที่เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนเพื่อให้สิ่ง ๆ นั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ดนตรีก็เป็นหนึ่งในนั้น มีผู้คนมากมายที่ให้ความสนใจและรู้สึกดีกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเล่นดนตรี แต่มีผู้คนบางส่วนที่ไม่ยอมรับกับการใช้เทคโนโลยีในวงการดนตรี เพราะคิดว่าดนตรีเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ทื่สืบทอดกันมายาวนาน เป็นสิ่งที่รังสรรค์ออกมาเป็นผลงานจากอารมณ์และความรู้สึกของคน ซึ่งเชื่อได้เลยว่าเทคโนโลยีไม่สามารถที่จะทำแบบเดียวกันนี้ได้ จึงเกิดการถกเถียงกันขึ้นเป็นประเด็นเล็ก ๆ ในสังคมคนดนตรี

คนเล่นหรือเครื่องเล่นดีกว่ากัน ?

                นักร้องดังหลายคนหรือวงดนตรีหลายวง เลือกที่จะไม่ใช้นักดนตรีในเการเล่นดนตรี แต่เลือกใช้เสียงดนตรีที่ทำขึ้นเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์แทนในเพลงของพวกเขาเอง ซึ่งลักษณะของดนตรีนั้นจะค่อนข้างต่างจากการใช้นักดนตรีจริง ๆ  เนื่องจากเสียงที่ออกมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเสียงสังเคราะห์ที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ หรือไม่มีเครื่องดนตรีชิ้นไหนที่ให้เสียงแบบนี้ได้ จนเกิดเป็นแนวดนตรีแนวใหม่ขึ้นมาที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันนั่นคือ EDM Music ซึ่งทุกอย่างสามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานได้ เพียงใช้แค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว แนวดนตรีนี้กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่งทั่วโลก ข้อดีก็คือไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนคนมากมายในการสร้าวสรรค์ผลงานหนึ่งครั้ง สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากพอสมควร เมื่อมีงานแสดง ก็ไม่จำเป็นต้องมีการขนย้ายเครื่องดนตรีไปมา แต่ใช้แค่เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเดียว ก็สามารถสร้างโชว์ที่เหมือนกันกับในเพลงต้นฉบับได้แล้ว

และอีกเป็นเด็นที่สำคัญคือในงานการแสดงดนตรีสดนั้น จำเป็นต้องมีการซักซ้อมกันหลายฝ่าย ไม่ว่าจะฝ่ายนักร้องนำ ทีมงานแสง สี เสียง นักดนตรีและอื่น ๆ ถ้าเทียบกันในมุมของฝั่งนักดนตรีไม่นับนักร้องแล้ว นักดนตรีที่เป็นคนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไว้ใช้เปิดเพลงนั้น ความเสี่ยงของนักดนตรีที่เป็นคนจริง ๆ มีมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเกิดความผิดพลาดบนเวที ซึ่งทำให้นักร้องบางส่วนเริ่มที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้กับเพลงของตัวเอง

ในฝั่งของคนที่เป็นนักดนตรี การฝึกฝนอย่างหนักให้มีทักษะในการเล่นดนตรี และสามารถถ่ายถอดผลงานให้คนฟังด้วยฝีมือของตนเองเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะดนตรีถือเป็นอีกหนึ่งศิลปะแขนงหนึ่งที่ทำให้ผู้ฟังได้รับรู้ถึงสิงที่ผู้เล่นอยากจะถ่ายถอดผ่านเสียงดนตรี ซึ่งเรื่องละเอียดอ่อนเหล่านี้ ไม่มีเทคโนโลยีใดสามารถทำได้ การที่นักร้องหรือนักดนตรีหลายคนตัดสินใจที่ใช้คอมพิเตอร์เป็นเครื่องดนตรีหลักนั้น เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่น่ากลัวสำหรับวงการดนตรี เพราะดนตรีที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์นั้นจะค่อย ๆ หายไป รวมไปทั้งอารมณ์ความรู้สึกหรือข้อความต่าง ๆ ที่นักดนตรีต้องการเล่นสื่อให้ถึงคนฟังการจะไม่มีด้วยเช่นกัน ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แล้วแต่คนฟังและคนเล่นว่าจะมีความสุขกับดนตรีแบบไหน

เทคโนโลยีดนตรียุคใหม่ สร้างสรรค์ผลงานไร้ขีดจำกัด

ถ้าการที่ต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นมันอาจจะเกิดปัญหา เราก็มีทางออกปัญหานี้ได้โดยการนับทั้งสองอย่างมาผสมผสานกันให้ลงตัว นอกจากจะมีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้แทนเครื่องดนตรีแล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาเครื่องดนตรีด้วยเช่นกัน ซึ่งมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากมายเช่น lunchpad ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ simpling เสียงต่าง ๆ และบันทึกเสียงต่าง ๆ ลงในปุ่มแต่ละปุ่มบน pad เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงได้ด้วยการกดปุ่มเท่านั้น

รวมไปถึงซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับดนตรีเช่น แอปพลิเคชั่นเครื่องดนตรีต่าง ๆ ที่สามารถให้ผู้ใช้เล่นเครื่องดนตรีนั้น ๆ เล่นผ่านมือถือได้ เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และให้ฝึกฝนความสามารถในการเล่นดนตรี ถ้าลองเปิดใจกับการใช้เทคโนโลยีจริง ๆ เราจะเห็นถึงประโยชน์ของมันในหลาย ๆ ด้าน เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นแค่อีกหนึ่งทางเลือกเท่านั้นสำหรับคนเล่นดนตรีในยุคนี้ แล้วแต่ว่าใครอยากที่จะนำมาใช้เพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ หรือ เพื่อความสะดวกสบายก็ได้ หรือ จะไม่ใช้มันก็ได้ หรือแม้แต่จะนำมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีจริง ๆ ก็ได้ ซึ่งไม่มีฝั่งไหนที่ถูกที่ผิด แต่แค่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเท่านั้น

 

 

Author