ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลาย ๆ เรื่องมีการนำเสนอนวัตกรรมที่ไฮเทคมากมาย นวัตกรรมเหล่านี้กลายมาเป็นความใฝ่ฝันของคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่มีความทันสมัย สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือนวัตกรรมทางการแพทย์ ความใฝ่ฝันเหล่านี้มีค่าเสมอ เพราะทำให้คนมีแรงกระตุ้นในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา จนหลาย ๆ ครั้งสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่เราเคยดูก็สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สิ่งประดิษฐ์หนึ่งที่เป็นที่สนใจของคนจำนวนมากในภาพยนตร์ก็คือ การที่คนสามารถลอยได้ เพราะการเดินทางหลาย ๆ ครั้งทำให้เราเกิดความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ยิ่งถ้าต้องเดินทางด้วยเท้าของเรายิ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างมาก เพราะการเดินทางด้วยเท้า ไม่มีเครื่องทุ่นแรงใด ๆ ที่นำมาใช้ ดังนั้นลองคิดดูว่าถ้าคุณต้องเดินทางจากสถานที่แห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึง คุณต้องเดินด้วยเท้าเท่านั้น คุณจะอยากไปสถานที่แห่งนั้นหรือไม่ แต่จะดีแค่ไหนถ้าต่อไปนี้คุณไม่ต้องเดินอีกต่อไป เพราะคุณสามารถเหาะ หรือลอยไปด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น โดยนำต้นแบบมาจากภาพยนตร์

                สิ่งประดิษฐ์ที่จะพูดถึงนี้เรียกว่า โฮเวอร์บอร์ด (Hoverboard) เป็นนวัตกรรมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นจากจินตนาการของมนุษย์มีลักษณะคล้าย ๆ กับสเก็ตบอร์ด แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดพื้นดินจึงไม่จำเป็นต้องมีล้อในการเคลื่อนที่ ลักษณะของการเคลื่อนที่ คือบอร์ดจะลอยไปในอากาศ อยู่เหนือจากพื้นดินประมาณ 1 นิ้ว บอร์ดสามารถรับน้ำหนักคนได้ 1 คน หรือรับน้ำหนักได้มากถึง 90 กิโลกรัม การเคลื่อนที่ของบอร์ดจะใช้พลังงานแม่เหล็กในการขับเคลื่อนเหมือนเทคโนโลยีรถไฟแม่เหล็ก ที่เรียกว่า Magnetic Levitation ของประเทศญี่ปุ่น ในบอร์ดจะมีการฝังเครื่องกำเนิดแม่เหล็กไว้ 4 ตัวที่มุมของบอร์ดทั้งสี่มุม ทำให้บอร์ดลอยอยู่เหนือพื้นได้อย่างอิสระ การลอยของบอร์ดที่ใช้พลังงานแม่เหล็กนี้ต้องอยู่บนพื้นผิวที่เป็นอลูมิเนียม โลหะ หรือทองแดงเท่านั้น แต่ในปัจจุบันการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ โฮเวอร์บอร์ดนี้ ก้าวหน้าไปอย่างมาก เพราะบอร์ดสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานลม ทำให้สามารถลอยได้สูงมากกว่า 1 นิ้ว และยังสามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว การบังคับบอร์ดก็ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่น ๆ เพิ่มเติม เพียงแค่ใช้เท้าในการควบคุมทิศทาง และขับเคลื่อน โฮเวอร์บอร์ดที่เคลื่อนที่ได้ไกลที่สุดในปัจจุบัน สามารถเคลื่อนที่ได้ระยะทางมากถึง 275.8 เมตร และในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้บอร์ดชนิดนี้สามารถนำมาใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน และยังพัฒนาให้มีราคาไม่แพงเพื่อให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้นสามารถหาซื้อมาใช้งานได้ในราคาประหยัด

                การดูภาพยนตร์หลัก ๆ แล้วช่วยในการผ่อนคลาย แต่หลาย ๆ ครั้งภาพยนตร์ก็กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยเพื่อประโยชน์สำหรับมนุษย์ โฮเวอร์บอร์ดถือได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นจากแรงบันดาลใจในการชมภาพยนตร์ เพื่อให้สามารถนำมาใช้แทนแรงงานของมนุษย์ ในอนาคตอันใกล้นี้รับรองว่าการเดินทางด้วยเท้าจะไม่อุปสรรคสำหรับมนุษย์อีกต่อไป เพราะเครื่องทุ่นแรงที่เรียกว่า โฮเวอร์บอร์ดนั่นเอง

Author