คอมพิวเตอร์ข้อมือสะดวกแก่การพกพาแต่ไม่ด้อยประสิทธิภาพในการทำงาน

แทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างมากก็คือคอมพิวเตอร์ แต่ปัญหาที่สำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพกพาคอมพิวเตอร์ ก็คือ ขนาดที่ใหญ่ และมีน้ำหนักมาก ทำให้การนำคอมพิวเตอร์ติดตัวนั้นทำได้ลำบากอย่างมาก แม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้คอมพิวเตอร์สามารถพกพาได้ นั่นคือ Notebook แต่ในการใช้งานจริงก็ยังเรียกว่าพกพายากอยู่ดี ลองคิดสิว่า ถ้าคุณต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน แล้วคุณยังต้องหอบเจ้าคอมพิวเตอร์ Notebook ติดตัวไปด้วยทุกที่ทุกเวลา ด้วยน้ำหนัก และขนาดของมันคงไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกอย่างแน่นอน และในระยะยาวอาจจะนำมาซึ่งปัญหาในเรื่องของสุขภาพ ในปัจจุบันแม้จะมีโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone…

Big Data โครงข่ายข้อมูลรูปแบบใหม่ เพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริง หรือคำอธิบายเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ กิจกรรม ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน มีลักษณะหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นตัวอักษร ตัวเลข ภาพ กราฟ สัญลักษณ์ต่าง ๆ และเสียง ข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกจด บันทึก จัดประเภท และเก็บรักษา โดยเมื่อมีการนำไปจัดให้เป็นระบบ ระเบียบแล้วจะสามารถทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจ และตัดสินใจนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ถือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง หรือจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง…

บล็อกเชนเทคโนโลยีเก็บข้อมูลแบบใหม่ในการเข้าถึงข้อมูลแบบปลอดภัย

คอมพิวเตอร์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถเชื่อมต่อโลกทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน เราใช้คอมพิวเตอร์สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือ การทำงาน การติดต่อสื่อสาร และการทำธุรกิจ คอมพิวเตอร์จึงถือเป็นอุปกรณ์ที่พบเห็นได้ทุกสำนักงาน โรงเรียน และที่อยู่อาศัย คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ได้มากมาย สามารถประมวลผลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำมีความน่าเชื่อถือมากกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่น และที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ในปัจจุบันการเก็บข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น…

บิทคอยน์สกุลเงินรูปแบบใหม่ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ

เงินเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนของโลก ช่วยกระตุ้นให้สินค้า และบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในมือผู้ผลิตส่งตรงถึงมือผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว โดยผู้ผลิตก็จะได้เงินในรูปแบบของกำไรจากการขายสินค้า ค่าจ้าง ค่าเช่า หรือดอกเบี้ย ผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์ในรูปแบบของสินค้า และบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ไม่มีใครเป็นผู้ผลิต และผู้บริโภคไปตลอด ทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภคในเวลาเดียวกัน เงินที่ได้มาก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เงินจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าทุนนิยม ที่สนับสนุนให้ทุกคน สามารถเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้ เพียงแค่มีทรัพย์สิน ทุกคนมีอิสระ…