Picoscribe เว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ อัพเดตข้อมูลข่าวสารก่อนใคร ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในศตวรรษที่ 21 นี้

เพราะยุคนี้เป็นยุคแห่งโลกดิจิตัล ที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคน การอัพเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเท๕โนโลยีต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัว มาร่วมอัพเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ก่อนใครได้ที่นี่ Picoscribe.com