บ้านอัจฉริยะ ขั้นต่อไปของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ได้ยินคำว่าบ้านอัจฉริยะ แล้วหลายคนคงนึกถึงฉากใดฉากหนึ่งในหนัง แค่กระพริบตาประตูบ้านก็เปิด แค่ดีดนิ้วไฟก็ติด มีคำกล่าวที่ว่า “นวัตกรรมอำนวยความสะดวกมักเกิดจากความอัจฉริยะของคนขี้เกียจ” บ้านคือสถานที่อยู่แล้วปลอดภัยทั้งร่างกายและความรู้สึก ความอัจฉริยะที่ถูกสร้างขึ้นนั้นนอกจากจะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้ว แน่นอนต้องเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินด้วย บ้านอัจฉริยะจึงเกิดขึ้นจากแนวคิดนี้ บ้านอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย ประตูบ้านอัจฉริยะ ประตูบ้านธรรมดาก็มีความปลอดภัยดีอยู่แล้ว ทำไมต้องมีประตูบ้านอัจฉริยะ ราคาก็แพงกว่ากันมาก ประตูที่ทำอะไรได้มากกว่าประตูธรรมดาก็ย่อมราคาแพงกว่าอยู่แล้ว เพราะความอัจฉริยะของประตูนั้นมีระบบป้องกันความปลอดภัย ไม่ได้ให้ใครก็ได้ที่มีกุญแจเปิดประตูได้ เพราะบางรุ่นจดจำเป็นลายนิ้วมือ หรือรหัส โดยเฉพาะผู้หญิงที่อาศัยอยู่คนเดียว ความปลอดภัยต้องมองเป็นอันดับหนึ่ง กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยสำหรับบ้านอัจฉริยะนั้น พัฒนาไปถึงนั้นที่ความคมชัดเหมือนดูทีวี…