ตึกหมุนได้ 360 องศา สถาปัตยกรรมใหม่แห่งโลกอนาคต

สถาปัตยกรรมที่สวยงาม และทันสมัย ถือเป็นสิ่งที่ใช้ในการบ่งบอกถึงความพัฒนาของแต่ละประเทศ เพราะสถาปัตยกรรมคือ สิ่งก่อสร้างภายในประเทศ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการพักอาศัย ได้แก่ บ้าน คอนโด อาคาร และสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถพักอาศัยได้ ได้แก่ สถูป เจดีย์ อนุสาวรีย์ ยังรวมถึงสิ่งก่อสร้างเพื่อแสดงความสวยงาม ความเป็นเอกลักษณ์ หรือเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยของแต่ละประเทศ ดังนั้นสถาปัตยกรรมจึงกลายมาเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในแต่ละประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมศิลปะ วัฒนธรรมที่มีความสำคัญอย่างมากอีกด้วย การก่อสร้างสถาปัตยกรรมนั้น ต้องทำให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย…