หลายคนคงคุ้นหู Blockchain กับชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาสกุลเงิน ซึ่ง Blockchain นั้นเป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้แนวคิดของ Distributed Ledger มาใช้ เป็นเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในห่วงโซ่อนุมติธุรกรรม ที่ทุกคนจะมีชุดข้อมูลเหมือนกัน เช่นใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร มันก็จะฝังข้อมูลไว้ใน Blockchain ไม่มีหน่วยงานกลาง แต่จะให้ทุก ๆ คนในระบบอนุมัติธุรกรรมกันเอง โปร่งใส ตรวจสอบง่ายและไม่สามารถปลอมได้ ส่วนเจ้า Smart Contract หรือสัญญาอัจฉริยะก็ถูกใส่ไว้ใน Blockchain อีกที เรามารู้จักกันทีละอย่างเลยดีกว่าว่าอะไร เป็นอะไรบ้าง

Blockchain คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

  • Blockchain คือฐานข้อมูลที่โปร่งใส โดยทั่วไปแล้วข้อมูลทางการเงินของเราในปัจจุบันเป็นระบบที่ขึ้นอยู่กับธนาคาร ดังนั้นความน่าเชื่อถือก็ขึ้นตรงต่อธนาคารเจ้าของข้อมูล แต่ฐานข้อมูลที่เป็นแบบ Blockchain เป็นเหมือนห่วงโซ่สาธารณะ ที่ทุกคนมีข้อมูลชุดเดียวกัน ยืนยันความถูกต้องช่วยกัน เช่นการเซ็นสัญญาต่าง ๆ ทุกคนใน Chain สามารถตรวจสอบได้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง หากถูกต้องก็ทุกคนในเชนก็อนุมัติธุรกรรมได้เลย
  • ป้องกันการโจรกรรม เพราะเนื่องจากข้อมูลของทุกคนในระบบต่อกันเป็นบล็อก ๆ ดังนั้นหากมี การเคลื่อนไหวที่บล็อกใดบล็อกหนึ่งจะมีสัญญาณแจ้งเตือนไปที่บล็อกอื่นเพื่อยืนยันความถูกต้อง หากไม่ถูกต้องการโจรกรรมนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรกับข้อมูลนั้นได้ จึงเป็นการป้องการโจรกรรมได้ดีวิธีหนึ่ง

Smart Contract คืออะไร และทำอะไรได้บ้าง

  • Smart Contract คือสัญญาอัจฉริยะ แล้วมันเกี่ยวข้องกับ Blockchain ยังไง? ก็เพราะมันถูกฝังไว้ในระบบของ Blockchain เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ทุกคนในเชนมีเหมือน ๆ กัน และหากมีธุรกรรมอะไร ก็สามารถเป็นพยานในการอนุมัติให้กันและกันได้ ไม่ต้องพึ่งนักกฎหมาย เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างแบบมีเงื่อนไข “ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจึงทำแบบนั้น” หากไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือเชนอื่น ๆ ไม่ยืนยันความถูกต้องระบบก็ไม่ทำต่อ ที่สำคัญมีการนำมาใช้จริงจังแล้วในหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกา
  • การชำระเงินกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านข้อตกลงของ smart contract เช่น ชำระค่าเช่า ชำระค่าบิลบัตรเครดิต หรืออื่น ๆ พูดง่าย ๆ คือ การเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ผ่าน Blockchain และต้องมีการยืนยันข้อมูลการทำตามเงื่อนไขจากทุกคนในระบบ ข้อมูลจึงจะได้รับการอนุมัติ

จริง  ๆ แล้ว Blockchain และ Smart Contract ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทย เพราะหากต้องนำมาใช้จริง ๆ ต้องผ่านการตรวจสอบความแม่นยำ เที่ยงตรงอย่างจริงจัง เพราะหากเกิดความผิดพลาดจะกินวงกว้างเท่า ๆ กับขนาดของฐานข้อมูลที่มีหรือมากกว่า เพราะเชนต่อกันเป็นทอด ๆ หากพลาดจุดใดจุดหนึ่งก็หมายถึงล้มทั้งบล็อก แต่อย่างไรก็ตาม Blockchain และ Smart Contract กำลังได้รับความสนใจในภาคธุรกิจหลาย ๆ ส่วน เพราะผลปฏิบัติการอันน่าทึ่งและยังลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน เทคโนโลยีตัวนี้มาเยือนเมืองไทยอีกไม่นานเกินรอ

Author