ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์สมองกลใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ซอฟต์แวร์ (Software) เจ้าสิ่งนี้เป็นเหมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ถือเป็นตัวการที่สำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ เพราะเป็นโปรแกรม หรือชุดคำสั่งทุกประเภทที่ถูกใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการทำงาน การทำงานของชุดคำสั่งนี้จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าตัวเลขฐานสอง ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงเลขฐานสองนี้ออกมาเป็นข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้งาน เรียกได้ว่าเป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งานเข้าด้วยกัน ซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากมายเพื่อประโยชน์ในการทำงาน โปรแกรมที่แตกต่างกันก็จะสั่งงานแตกต่างกันออกไป นำไปสู่การเกิดซอฟต์แวร์ที่ง่ายไปจนถึงยาก และซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับการใช้งานเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ การศึกษา บัญชี และการธนาคาร ดังนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับงานเพื่อให้การทำงานของคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากที่สุด                 จะเห็นได้ว่าซอฟต์แวร์มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ถูกนำมาเชื่อมโยงกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ…

จากรูปถ่ายสู่ไฟล์ด๊อก ABBYY เทคโนโลยีจัดการไฟล์เอกสารอัจฉริยะ

นับได้ว่าเอกสารข้อมูลทุกรูปแบบเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ สำหรับทุกหน่วยงานและบริษัท เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นหลักฐานลายลักอักษะ เวลามีการเซ็นทำสัญญาหรือธุรกรรมต่าง ๆ  ยิ่งขนาดของบริษัทหรือหน่วยงานมีขนาดที่ใหญ่ เอกสารและข้อมูลก็จะมากขึ้นตามไปด้วย จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารหรือเพิ่มข้อมูลลงในที่จัดเก็บโดยใช้แค่เวลาอันสั้น ซึ่งวิธีการที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันคือการใช้แรงงานมนุษย์ในการตรวจสอบหรือกรอกข้อมูลจากเอกสารข้อมูลเหล่านี้ลงในระบบ บริษัทหรือหน่วยงานจำเป็นต้องเสียเวลาของพนักงานเพื่อจะต้องนำเอกสารมาตรวจสอบข้อมูลและเพิ่มข้อมูลทีละแผ่น ถ้าอยากให้เสร็จเร็ว ก็เพิ่มจำนวนพนักงานเข้าไปอีก หรือโยกย้ายพนักงานจากฝ่ายอื่นมาช่วยงาน แต่มันก็มีผลกระทบทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายและงานที่พนักงานต้องรับผิดชอบเป็นหลัก ปัญหานี้ถูกแก้ไขได้ด้วยซอฟต์แวร์ ทีชื่อว่า ABBYY ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ โซลูชั่นอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นที่ จับตามองของหลายบริษัท ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ แต่ก็สามารถช่วยลดเวลาและขั้นตอนอื่น ๆ ในการจัดการไฟล์เอกสารข้อมูลได้มากเลยทีเดียว…