Business Intelligence อาวุธที่ร้ายกาจในวงการธุรกิจยุค 4.0 และตำแหน่งงานไอทีกำลังบูม

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ขายสินค้าหรือบริการใด ๆ ก็ตาม ที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า ก็คงจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด รู้จักลูกค้าว่าลูกค้าชอบอะไรให้ได้มากที่สุด ตัวของบริษัทจึงจะหาสิ่งที่ลูกค้าชอบ ขาด หรือต้องการออกมาได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าเรายังคงเก็บข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้แบบ manual หรือใช้การวิเคราะห์ที่ไม่เป็นระบบมากพอ คงจะไม่มีทางซื้อกับบริษัทคู่แข่งที่ใช้อุปกรณ์หรือระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ที่นำเข้ามาเพื่อใช้วิเคราะห์และประมวลผลหาผลลัพธ์ความต้องการของลูกค้าเพื่อนำไปต่อยอด ใครมีก่อนได้เปรียบ การแปลงข้อมูลให้กลายเป็นของล้ำค่า ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญมากกว่าทรัพยากรไหน ๆ แล้ว การที่เรามีข้อมูลของลูกค้าที่มากพอ และสามารถนำมันมาวิเคราะห์จนรู้สิ่งที่ลูกค้าต้องการได้นั้น ถือเป็นอาวุธที่ร้ายกาจและสำคัญมากในยุคนี้จริง…