วิวัฒนาการเลือกตั้งในอนาคตด้วยเทคโนโลยี

เมืองไทยของเรากลับมาคึกคักอีกครั้งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เมื่อรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะมาถึงนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยที่จะกลับเข้าสู่การเมืองแบบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบอีกครั้งและเลือกตั้ง 62 หนนี้มีพรรคการเมืองหน้าใหม่พรรคการเมืองน้อยใหญ่เพิ่มขึ้นมาเป็นตัวเลือกอย่างอุ่นหนาฝาคั่งไม่เหมือนครั้งก่อน ๆ ที่มีตัวเลือกไม่มากนักซึ่งนี่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะการไร้ซึ่งตัวเลือกจนคนส่วนใหญ่ต้องโหวตโนเช่นในอดีตนั้นไม่เป็นผลดีต่อใครเลย                 พอพูดถึงการเลือกตั้งสิ่งแรก ๆ ที่ผู้คนห่วงใยคงไม่พ้นความสะอาด โปร่งใส เพราะต้องยอมรับว่าในอดีตหรือแม้แต่ปัจจุบันก็ตามกระบวนการนี้ยังมีช่องทางให้ทุจริตอยู่พอสมควร แม้ผู้ดูแลอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมจะพยายามหาทางป้องกันและลงโทษผู้ทุจริตในสถานหนักแต่ก็ยังไม่วายมีผู้ไม่หวังดีพยายามกำหนดผลการเลือกตั้งอยู่เสมอ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเราเองเริ่มศึกษาหารือกันถึงความเป็นไปได้ที่จะนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต “Big Data” คือเทคโนโลยีที่ว่าและมีความเป็นไปได้มากที่สุด มันสามารถลดขั้นตอน…

Big Data โครงข่ายข้อมูลรูปแบบใหม่ เพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริง หรือคำอธิบายเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ กิจกรรม ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน มีลักษณะหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นตัวอักษร ตัวเลข ภาพ กราฟ สัญลักษณ์ต่าง ๆ และเสียง ข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกจด บันทึก จัดประเภท และเก็บรักษา โดยเมื่อมีการนำไปจัดให้เป็นระบบ ระเบียบแล้วจะสามารถทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจ และตัดสินใจนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ถือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง หรือจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง…